Ansuz

root/2011 Japan trip - Sep 14-15, Osaka to Kanazawa to Hakui - 179 file(s) 日本語
login random pic slideshow
P1000746.jpg rating : 3.3
P1000752.jpg rating : 2.5
P1000756.jpg rating : 2.2
P1000747.jpg rating : 2.7
P1000753.jpg rating : 2.7
Keta Taisha left, post office right
P1000748.jpg rating : 2.8
P1000754.jpg rating : 2.6
Daikokuten
Daikokuten rating : 2.3
P1000751.jpg 1 comment(s) rating : 2.3
just part of the selection of charms and amulets sold at Keta Taisha
P1000759.jpg rating : 3.1